Уран у Стрільці

Уран турбує Стрільця ще більше, ніж Хірон, бо дає йому ще більш фантастичні ідеї. При поганій опрацювання це романтик-мрійник з палкими, але цілком ефемерними ідеями, які легко змінюють одна одну, так і не зіткнувшись з реальністю. При ураженні можливо впертість у стилі рухомого хреста, тобто наполягання на своєму при ігноруванні і пластичному відхід від суперечить думок, а при сильному ураженні — спроби активного перетворення дійсності згідно зі своїми переконаннями і в повному убеждении6 що все буде так, як вони запланували у своїй уяві, при повній відсутності зворотного зв’язку з реальним світом.

Висока октава Урану в Стрільці дає розробку принципово нових шляхів розвитку релігійних і філософських систем і наближення їх до життя людства, зокрема, особливо до астрології. Взагалі це покоління схильне до сприйняття космічної любові і енергії колективами, для нього священні поняття братерства і дружби і сумнівні індивідуальна релігійність і духовний розвиток.

При негативному розвитку характеру людина звикає битися з традиціями і ниспровергать підвалини життя з чистої цікавості. Він сліпо упирається навіть в самих дивних ідеях, являючи приклади рідкісного фанатизму, суєтного занепокоєння і нетактовною безцеремонності. При позитивному розвитку характеру встановлюється глибинне прагнення до системних реформ, формуються стратегічні далекі цілі зміни життя, зміцнюється прагнення до незалежності, до свободи і до набуття повної рухливості як душевного світу, так і фізичного організму. Така людина схильна до самим несподіваним змін у поглядах на дійсність, в основоположних принципах мислення і в світогляді. Можливо радикальне переосмислення відношення до релігійним і філософським засадам і духовним ідеалам прямо-таки за годину-другу. У своїх духовних шуканнях цей чоловік вільний і гранично рухливий, що дозволяє йому приходити до більш досконалих форм світосприйняття, не затримуючись на те, що вже віджило свій вік.

Інтелектуальна воля і духовна енергія дуже великі, безудержна тяга до особистої свободи, незалежності та самостійності. Присутня виражена схильність до перегляду наукових, моральних і духовних доктрин. Людина проявляє особливий інтерес до вищої освіти і до педагогіки. Такі люди схильні до створення особливих форм ритуального поведінки і до поширення незвичайних культів. Для них характерні віщі сни, інтуїтивне передбачення майбутнього і несподівана трансформація світогляду в поїздках за кордон. Вони присвячують все своє життя духовному творчості і самовіддано поширюють ідейні цінності, надихаючись видимими лише ними високими ідеалами. Вони надзвичайно плідними у своєму бажанні змінити реальність, причому зміни стосуються не стільки матеріальну, скільки духовного життя суспільства. Вони всіма силами трансформують існуючі світоглядні та філософські традиції, залучаючи для нових духовних побудов як окультні, так і природно-наукові походи.

Це — покоління, зайнятий виробленням нових філософських і релігійних позицій, покоління реформаторів традиційних культів. Покоління будівельників нових соціально-духовних інститутів. Такі люди особливо цікавляться синтезом різних культур і з’єднанням здавалося б антагоністичних концепцій і установок. Вони зайняті пошуками нової моралі та реформуванням моральних засад. Вони намагаються докопатися до глибинного сенсу явищ і особисто пережити високі молитовні стану, до яких приходять самим різним шляхом. Така людина піддає жорсткій неприємної перевірці всі колишні авторитети і вчення минулого, він невгамовна в пошуку нових засад і вміло синтезує накопичену суспільством інформацію свіжі, оновлені доктрини. Це — невгамовні дослідники і самовіддані педагоги, всіма силами прагнуть розширити межі свідомості і намагаються проникнути у глибини психіки. Вони переконані, що саме духовна революція призведе до реальної самостійності мислення і зрушення в економіці та політиці. Вони не просто засвоюють нове і вникають в його суть, але найактивнішим чином поширюють здобуте знання серед своїх однодумців, примудряючись звернути у власну віру навіть тих, хто спочатку намагається їм протистояти.

Свої революційні ідеї вони роблять нормою для оточуючих, проголошуючи як би нові закони духовного життя. Для них характерний підвищений інтерес до сфер ідеології, соціології та національної політики. Їх невгамовна активність так чи інакше призводить до нового погляду на світ, а згоду на участь в переворотах тим чи іншим шляхом розширює їх свідомість, що потім виявляється благом для їх учнів і послідовників. Це — ліберали-прогрессивисты, переконані в необхідності оновлення самих основ культурного та соціального життя. Вони володіють розвиненим почуттям гумору, чималим співчуттям і оптимістичним поглядом на світ. Свій світогляд вони розширюють за рахунок будь-якої інформації, що потрапляє в їх поле зору. Вони нарочито недогматичны і здатні використовувати в побудові синтетичної картини світу навіть самі малозначні відомості про реальності. Це — бунтарі духу і шукачі нових одкровень. Їх відрізняє сильна воля, палке прагнення до свободи і неприйняття будь-яких авторитетів і наказів.

Вони прагнуть до вищої моральному розвитку, сповнені незвичайних мрій і непостійні у своїх установках і поглядах, так як розвиваються годину від годині. Сила духу поєднується в них з яскравим натхненням і багатою фантазією, а тому такі люди постійно випромінюють одкровення і інтуїтивні знахідки, обдаровуючи ними оточуючих. Такі люди схильні до широким культурологічним дослідженням та релігієзнавства. Їх авантюристичний дух завжди ґрунтується на гуманізмі і пристрасному бажанні поліпшити не тільки зовнішню, але і внутрішню життя людей. Нерідко їх вважають теоретиками не тільки представники традиційних церков, але і вчорашні однодумці, не достигли за ними у своєму внутрішньому розвитку. Рано чи пізно їх бажання до реформування самих підстав культури призводить до успіху — і розшукані ними погляди сповідуються іншими як моральний закон. Вони лише на поверхні авантюристичны, насправді ж вони нестримні у своїх пошуках нових смислів і значень.


Залишити відгук