Астероїди в Будинку 9

Вісь третього і дев’ятого будинків символізує форму взаємодії предметного та образного мислення, практичного розуму і світогляду. У дев’ятому будинку спотворені Чорної Місяцем якості проявляються у світогляді людини, системі її уявлень про світ, ставлення до релігії та вірі. Чорна Місяць впливає на здатність до узагальнень, на соціальні і духовні орієнтири, отримання вищої освіти, згідно з іноземцями та подорожі.

Якщо Чорна Місяць знаходиться в дев’ятому будинку і викликані нею спотворення носять активний характер, людина буває нетерпимим до іншого світогляду і схильний нав’язувати оточуючим свої уявлення, вважаючи їх єдино вірними. Часто він вважає себе носієм великої ідеї, призваним до її розповсюдження. Чорна Місяць вносить до погляди екстремізм, перетворює переконаність у фанатизм. Якщо спотворення, обумовлені її дією, пасивні, людина стає навіюваною, його світогляд продиктовано соціумом або загальновизнаними авторитетами. Не маючи власних переконань, він може служити вірно викликаний ззовні ідей і вважати їх незаперечними. Чорна Місяць заважає вибратися з кола помилкових уявлень про світ і знайти шлях, що веде до об’єктивного пізнання істини.

У дев’ятому будинку Чорна Місяць може надмірно активізувати діяльність абстрактного розуму, і людина майже втрачає здатність до конкретизації понять. У протилежному випадку Чорна Місяць блокує здатність до образного мислення, що викликає різкий перевага логічного. В обох випадках порушується гармонійна розумова діяльність. Часто Чорна Місяць ускладнює отримання вищої освіти або визначає його характер. Вона втягує людину в обставини, в яких обумовлені впливом спотворення виявляються з максимальною силою. У дев’ятому будинку це можуть бути подорожі, несподівані зв’язки з іноземцями, участь в релігійних і філософських товариства.

У людини буде підтримка здалеку. Його духовна місія в навчанні інших людей. Сама людина буде багато подорожувати. Коли Селену знаходиться поблизу МС, то людина стане мандрівним проповідником.


Залишити відгук